۶ مطلب با موضوع «زنگ فارسی» ثبت شده است

زنگ فارسی، جلسهٔ ششم: هکسره.

[هکسره چیست؟]

 • موافق ۱۴ | مخالف ۰
 • نظرات [ ۱۴ ]
  • פـریـر بانو
  • سه شنبه ۱۷ مهر ۹۷

  زنگ فارسی، جلسۀ پنجم: املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها

  [قسمت سوم و آخرین قسمت این بخش]

 • موافق ۷ | مخالف ۱
 • نظرات [ ۱۶ ]
  • פـریـر بانو
  • دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷

  زنگ فارسی، جلسۀ چهارم: املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها

  [قسمت دوم این بخش]

 • موافق ۱۳ | مخالف ۰
 • نظرات [ ۱۷ ]
  • פـریـر بانو
  • شنبه ۱۳ مرداد ۹۷

  زنگ فارسی؛ جلسهٔ سوم: املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها

  [قسمت اول این بخش]

 • موافق ۹ | مخالف ۰
 • نظرات [ ۲۸ ]
  • פـریـر بانو
  • جمعه ۱ تیر ۹۷

  زنگ فارسی؛ جلسهٔ دوم: فاصله و نیم‌فاصله در خط فارسی

  [فاصله و نیم‌فاصله چیست؟]
 • موافق ۵ | مخالف ۰
 • نظرات [ ۱۹ ]
  • פـریـر بانو
  • پنجشنبه ۲۴ خرداد ۹۷

  زنگ فارسی؛ جلسهٔ اول: مقدمه و توضیح.

  [مقدمه و توضیح دربارهٔ جلساتِ زنگ فارسی]
 • موافق ۸ | مخالف ۰
 • نظرات [ ۳۷ ]
  • פـریـر بانو
  • چهارشنبه ۱۶ خرداد ۹۷
  عنوان وبلاگ: رمانی از سید آوید محتشم