من اما پاییز را

نه فصل خشکیدن برگ‌ها می‌دانم

نه عریانی تلخ درختان

و نه فصلی آکنده از غم و اندوه و دلتنگی.

پاییز برای من شعری است عاشقانه

با تک‌بیت‌هایی رنگین و زیبا

که درختان آن را می‌سرایند...