- هه! تو نمی‌دونی چه زندگی‌هایی با یه پیامک به‌هم ریخت!

- اون زندگی‌ای که قراره با یه پیامک به‌هم بریزه همون بهتر که به‌هم بریزه!


#جامعه #اعتماد_گسسته #ذهن_مریض