هی رفیق! ممکن است پنج دقیقهٔ دیگر بیفتی و بمیری، با دلایلی مسخره مثل پریدن آب در گلو، افتادن و خوردن محکم سرت به لبهٔ تخت و مبل و... . ممکن است سکتهٔ قلبی کنی یکهو یا هرچیز دیگر. این اتفاق‌ها هم ممکن است برای تو بیفتد هم پدر و مادر و دوستان و دور و بری‌هایت؛ پس قدر الان و زنده بودنت را بدان و به آن‌هایی که دوستشان داری «دوستت دارم» را بگو. ممکن است پنج دقیقهٔ بعد نباشی و همین لحظهٔ معمولی که الان داری و فرصت تمام دوستت‌ دارم‌ها را از دست بدهی.