هرچه از ایمان او گفتم دروغی بیش نیست

این مسلمان چشم‌هایش بوی الکل می‌دهد

«احتمالا سجاد شیرازیان»