خوبه یه وقت‌هایی هم از دایره بزنیم بیرون و فقط چنددقیقه به خودمون و زندگیمون از دور نگاه کنیم. ببینیم چی هستیم؟ کی هستیم؟ چه مسیری رو داریم می‌ریم؟ اصلا خودمونیم؟ یا نقش بازی می‌کنیم؟ از دایره بزنیم بیرون و ببینیم این همون راهیه که انتظارش رو داشتیم بریم، یا نه؟ جواب این سوال‌ها خیلی مهمه... .