اکنون که اینجا نشسته ام، 

نه خوبم و نه بد اما...

همینکه گُل کوچکم حالش خوب است

و خانواده ام نفس می کشند

خوشبختم :)


 اثرات خستگی پسادرس خوندنه :)

 لطفا انشاهای خود را خودتان بنویسید دانش آموزان عزیز :| بچه های کنکوری درس دارند! باتچکر :|

 دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست/ من سرخوشم از لذت این چشم به راهی... 

                                                                                                                                      [فریدون مشیری]