۱. کنار مادر و بچه‌ها ایستاده بودم و منتظر بودیم که دسته حرکت کند. چشمم افتاد به خانمی که مانتوی خیلی کوتاه جلوباز به تن کرده بود، شالش باز بود و موهای مش کردهٔ بلندش زده بود بیرون، شلوار جین کوتاهی به تن داشت و صورتش غرق آرایش بود و با خانم‌ کناری‌اش بگوبخند می‌کرد. با دیدنش به فکر فرو رفتم. ابتدا درک نکردم چرا با این سر و وضع در عزاداری تاسوعا حاضر شده. اگر اسلام و اهل بیت و آنچه که گفتند، برایش مهم نیست چرا آمده؟ اگر مهم است چرا اینگونه آمده؟ بعد با خودم گفتم ما که نباید برای مردم تعیین تکلیف کنیم. دوست داشت و آمد. به ما هم ربط ندارد سر و وضعش...

۲. در این روزها و شب‌ها کمترین کاری که می‌توانید به عنوان یک انسان ذی‌شعور انجام دهید این است که ظروف یک‌بار مصرف را در سطل زباله بیندازید. نه به این‌ خاطر که کمر پاکبان‌ها خم می‌شود؛ نه! به هرحال آن‌ها دیر یا زود زباله‌ها را جمع می‌کنند اما آنچه جمع نمی‌شود رسوایی فرهنگ نداشتهٔ شماست!

۳. در اینستا می‌بینم که خیلی‌ها عزاداری محرم را ربط می‌دهند به حکومت و عزاداران را گوسفندهای خرافاتی می‌خوانند و می‌گویند امام حسین به خاطر قدرت بود که رفت بجنگد و همهٔ خانواده‌اش را به همین خاطر پرپر کرد. می‌بینم که عده‌ای می‌گویند خاک‌برسرتان که برای عرب‌ها اشک می‌ریزید. به خودتان بیایید آریایی‌ها، ای نوادگان کوروش! بس است جهل و خرافه. عدهٔ دیگری هم می‌گویند بیت‌المال را خرج این عزاداری‌ها می‌کنید و این پول‌ها را بدهید به فقرا و نیازمندان و اصلا عزاداری چرا؟ و وقتی یکی می‌آید می‌گوید که ما جگرمان از شدت مصیبتی که بر خاندان پیامبر گذشته می‌سوزد و عزاداری می‌کنیم نه چیز دیگر، بهش می‌گویند احمقی. وقتی یکی می‌گوید اگر عزاداری نبود چه بسا این جنگ و پیام این جنگ هم مانند نهروان و صفین و... در میان برگ‌های تاریخ و حافظهٔ مردم گم می‌شد، می‌گویند احمقی. وقتی یکی می‌گوید کدام بیت‌المال؟ همانطور که شما پولتان را می‌دهید و می‌روید جام جهانی، پارتی و میهمانی و سفر، ما دلمان می‌خواهد پولمان را خرج پرچم و نذری کنیم و کمک به فقرا مسئله‌ای انسانیست و همه می‌توانند همیشه این کار را بکنند نه صرفا محرم و اگر ادعایتان می‌شود شما هم کمک کنید، می‌گویند احمقی. و چرا یک‌نفر نیست که به همهٔ این آدم‌ها بگوید گوسفند کسی است که نتواند به عقاید دیگران احترام بگذارد و لب به توهین و تمسخر بگشاید‌؟! چرا هرسال هم سر خودتان را درد می‌آورید هم سر ما را؟ باشد قبول، کل جهان خوب، ما بدیم...

۴. سال‌های پیش آنقدر مردم نذری درست می‌کردند و می‌آوردند که تمام محرم ناهار و شاممان کشمش‌پلو و مرغ بود! امسال اما همسایه‌ها در این ۹ روز تنها ۲ بار در خانه را برای دادن نذری زدند. نذری‌اش مهم نیست. دارم به این فکر می‌کنم که چه بر سر مردم آمده؟ این از ضعف مذهب است یا ضعف نان؟

۵. فقط اشک نریزیم این روزها. بدانیم کسانی که جنگیدند که بودند و چرا رفتند، بدانیم که پیام عاشورا چه بود.