می‌گن یه شهرِ شلوغه با آب‌ و هوای آلوده، می‌گن یه شهرِ پرجمعیته با ساختمون‌های بلند دلگیر، می‌گن یه شهرِ سرده با مردمی که نسبت به هم غریبن. می‌گن... . خیلی چیزها می‌گن ازش، ولی بیخیال حرف مردم! این‌بار می‌خوام تو برام بگی، این‌بار می‌خوام تو از بهترین‌هات برام بگی رفیق. بهترین خاطره‌ات از تهرون چیه؟ بهترین آدمی که توش دیدی کیه؟ بهترین جایی که توش خاطره ساختی کجاست؟ می‌خوام بهم بگی می‌شه تو یه شهر سرد هم دل‌گرم بود یا نه؟ می‌شه قشنگی‌ها رو دید یا نه؟