درست است که روبه‌راه نیستم و امروز یکی بهم گفت وحشی و خلاصه قیمه‌ها حسابی ریخته توی ماست‌ها اما قرار نیست شما کنکوری‌ها فراموشم بشوید. نگران تک تکتان هستم بی‌هیچ تعارف و ادایی. خب! چطورید رفقای آزمون‌دادهٔ من؟ خوبید؟

پی‌نوشت: حال بچه‌ها را که می‌بینم یاد این روزهایم می‌افتم.