می‌بینید ماه امشب چه دلبرانه در آسمان می‌درخشد؟ :)