مادرجون چند وقتی می‌شد که می‌گفت وقتی غذا می‌خورم با درد می‌رود پایین. بعد از پیگیری‌‌هایش، قرار شد امروز برود آندوسکوپی. من هم گفتم می‌آیم و سه‌تایی با باباجون به مطب دکتر رفتیم. ۴۸ تومان پول ویزیت بود، ۴۰۰ تومان هزینهٔ آندوسکوپی، ۲۰ تومان هزینهٔ خرید وسایل مورد نیاز آندوسکوپی، ۱۷۰ تومان هزینهٔ آزمایشگاه و... . یعنی می‌خواهم بگویم باوجود همچین هزینه‌هایی، در این مملکت یا باید پول داشته باشی یا درد بکشی یا بمیری!


:: یاد روزی افتادم که یکی نشست کنارم و گفت: «می‌خواستم از درد دندون خلاص شم. دکتر گفت چاره‌اش عصب‌کشیه و هزینه‌اش هم ۶۰۰ تومنه. دیدم ندارم بدم، گفتم نمی‌خواد دکتر بکشش.»


:: ممنون آقاپسرِ توی مطب که بعد از به‌ هوش آمدن مادرجون با اخلاق خوبت، لبخند به لبمان آوردی.