درمانده و آشفته و مایوس و ملولم

چون چلچله‌ای خیره به خاکستر یک باغ...

حریر


عنوان: شاعربازی‌ درآوردن‌هایم را می‌گویم.