چیزی که این روزها خیلی ذهنم رو مشغول می‌کنه اینه که چرا ما آدم‌هایی که دوستمون دارن و بهمون اهمیت می‌دن رو نمی‌بینیم و همش دنبال اون‌هایی هستیم که اهمیت چندانی بهمون نمی‌دن و حتی اگه بیفتیم بمیریم بعیده به مراسم چهلممون برسن؟