امروز برای اولین بار در عمرم پخش زمین شدم؛ آن هم وسط بازار! و آنقدر آرام و صحنه‌ آهسته‌طور سُر خوردم و نیمه دراز کش شدم که ملت نمی‌دانستند انگشت حیرت به دهان بگیرند یا بخندند! مطمئنم دست غیبی در کار بوده وگرنه با توجه به شیب خیابان و کفش من و سایر عوامل، باید سر می‌خوردم و گرومپی می‌افتادم روی زمین و ضربه مغزی می‌شدم! ملاحظه بفرمایید:


۱. وقتی یکهویی کفشم سر خورد

۲. لحظه‌ی حادثه 

۳. یک ثانیه پس از حادثه و نجات مغز توسط دستان محترم!

و خب بعدش داشتیم با بچه‌ها می‌خندیدیم! :| :دی


پیام اخلاقی پست: وقتی قرار است فردا ساعت ۸ بروید خرید، تا چهار و نیم صبح بیدار نمانید. اگر بیدار ماندید خرید نروید. اگر می‌خواهید بروید کفش سُرسُری نپوشید. اگر پوشیدید حواستان به راه رفتنتان باشد. اگر حواستان نبود و افتادید، نخندید از جایتان بلند شوید! :|