نشسته‌ام توی مترو، ارم سبز، و دارم به حرف‌های بیست و دو فکر می‌کنم. و به زندگی دستفروش‌های مترو...

💙

این هم یادگاری حریربانو در باغ کتاب:

اینجا را باید با شما آمد؛ با بلاگرهای دوست داشتنی. الان دلم خواست یکی از شما اینجا بود نه... بگذریم :)

#جریان_شما_ در_زندگی_من

(موقت)