وقتی در اتاق را باز می‌کنی و ناگهان با چنین صحنه‌ای مواجه می‌شوی:

💙ممنون بی‌همتا💙

#غمِ_غریب


از شیرین‌ترین اتفاقات روز تولد:(اینجا)