واقعیت مجازی کربلا را دیده‌اید؟ می‌دانید چه حسی دارد حضرت عباس دو قدمی‌تان باشد و دستتان بهش نرسد؟ اینکه وسط خیمه‌ها سرگردان باشید؟ اینکه جلوی پایتان پیکر شهدای کربلا باشد؟ پیکر خونین اباعبدلله؟ آخ...

:: گفتند دلنوشته بنویس. نتوانستم‌. نتوانستم. فقط نوشتم: 

دیدمت عمو عباسم

اما دستانم چقدر کوتاه بود...