از دسته فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه این است که می‌خواهند ما را از ساعت پنج عصر تا ده شب، ببرند رو به روی دانشگاه امیرکبیر تئاتر مذهبی ببینیم. و این درحالی است که من فردا به اندازه‌ی یک هفته تکالیف مدرسه درس دارم. رفتن یا نرفتن؟ مسئله این است!


پ ن۱: تو گویی دوران دبستان دوباره زنده شده! هی همه‌اش مشق هی همه‌اش پرسش :/

پ ن۲: دختری خودش را پرت می‌کند پایین؛ از دانشکده‌ی حقوق! چرا؟