بیشتر بدانید❖ 

(روی عکس کلیک کنید)

(لینک دانلود با کیفیت DVDrip)

ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد

بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد

اولین فیلم سیاه و سفید دوست داشتنی برای من «گنج قارون» بوده‌است. 

یک کشته‌مرده برای آهنگ‌های تویش هستم؛

مخصوصاً آنجایی که علی بی‌غم می‌زند زیر آواز و می‌خواند:

غم مخور دنیا دو روزه، این دو روزم دو سه روزه...

علی بی‌غم: «اگه آدم دلش خوش باشه، همچین درویش و عشقی باشه‌ها، به اون خدا، اگه تمام دردای روزگارم یهو روش هـــوار بشن هیـــچ عیبی نمی‌کنه!»