من: وای یا ابالفضل رو توری پنجره یه زنبوره

بابا میره برش میداره میندازه بیرون و میگه: دیگه نیست!

:))