اینکه گوش‌هام درد گرفته مهم نیست. مهم اینه که ادبیاتِ من رفته صدر جدول ^_^ من حرف زدم و سعی کردم قانعشون کنم چون حال خوب اونا هم برام مهمه. راضیشون کردم. گفتم: «علاقه انگیزه میاره واسه تلاش و وقتی تلاش کنی موفق هم میشی و من نمیخوام دوباره اوضاع دبیرستانم تکرار بشه» خلاصه اینکه: حریر پنجر میشه. ولی پنچر نمیمونه :)