با من نگو از منطق و سقراط و افلاطون

یک لحظه غرقم کن در استدلال آغوشت

این فلسفه آغاز و فرجامش چه شیرین است

آغوش تو، شیرینی لب‌های خاموشت


[حریر]