من درست در همین نقطه صاحب دوستانی هستم که می‌شود برای این همه لطف و مهربانی‌شان لبخند به لب مُرد. 

این نقاشی تصور دوست عزیزی از بندۀ سرمایی و قلم به دست می‌باشد :))

خیلی خیلی ممنون دوست مجازی ^_^


تصور شما از حریر چیست؟ :)) 


[شاهکار ر. کازیموی عزیز] [شاهکار انگلیش ونِ عزیز] [شاهکار نیلی عزیز]

[شاهکار سحرجانِ عزیز] [شاهکار گلبول عزیز] [شاهکار آقاگل عزیز]