تا بعد از کنکور و شاید کمی بعدترش نیستم

مراقب خودتون و دلاتون باشین :)

یاعلی

عکس: حریر. خرداد 1396