درست‌است که قبل‌تر‌ها گفته‌بودم مدرسه تمام‌شده اما امتحانات ترم را پیش رو داشتیم و همه‌ می‌دانستیم دوباره چشممان به جمال در و دیوارهای مدرسه‌مان باز خواهد شد. که دوباره قیافۀ نحس مدیر و معاون و اخم و تخم‌هایشان را خواهیم دید اما امروز با آن روز فرق دارد. امروز رسما دانش‌آموز بودنمان به پایان رسید. وَ حالا من، هم از اتمام مدرسه و خلاص شدن از شر یونیفرم‌های رنگارنگش خوشحالم و هم بابت آزمون سراسری پیشِ رو کمی دلم لرزیده.