بیشتر بدانید❖ 

با اینکه بعد از دیدنش تا یک ساعت غم عالم روی سرم ریخته‌بود اما از دسته لعنتی‌های جذابی‌است که درس مهمی در خودش دارد: تلاش خشک و خالی کفایت نمی‌کند، برای پیروزی باید هوشمندانه عمل کرد.


❖ در این مدت The Notebook  را هم دیده‌ام اما حس می‌کنم پیشنهاد دادنش کفر محسوب می‌شود! :|

❖ تقریبا سه هفته‌ای می‌شود کازابلانکا را گذاشته‌ام جلوی چشمم تا ببینم اما... آن دوتا را دیدم و این را نه!

❖ من در پست‌های قبل همۀ پیشنهادهایتان را نوشتم و در آینده خواهم‌دید. ممنون بابت همه‌شان :)

❖ پوزش اگر وقت نمی‌کنم به همه‌تان سر بزنم. نگذارید پای بی‌معرفتی... خب؟

❖ Troy را ببینید. زیباست :)