آقای آنتولینی:«این پرتگاهی که من فکر می کنم تو به طرفش میری،پرتگاه مخصوصی است...پرتگاهی وحشتناک...کسی که به این ورطه می افته توانایی اونو نداره که افتادن خود رو به اعماق اون حس کنه و یا صدای اونو بشنوه...او همچنان به اعماق اون فرو میره...این حادثه تماما سرانجام کسانیست که زمانی در زندگی خود جویای چیزی بودن که محیطشون نمی تونسته اونو عرضه کنه..یا اینکه فکر می کردند که فقط محیط خود اون هاست که نمی تونه اونو فراهم کنه.از این جهت از جست و جو دست کشیدن.حتی پیش از آنکه به جست و جو بپردازن، از اون دست کشیدن.توجه می کنی؟»

هولدن کالفیلد:«بله قربان»

هولدن : اگر از من می شنوید هیچ وقت چیزی به کسی نگوییداگر بگوئید یواش یواش دلتان برای همه تنگ می شود...

ناطوردشت/جروم دیوید سالینجر


 قطعا بعد کنکور ترجمه ی دیگه ای ازش رو میخرم و می خونم...

❖ بیشتر بدانید.