اول خرداد. من. پنجرۀ اتاق. صبح خنک بهاری. درخت انار. درخت انگور. بوتۀ گل سرخ. آسمان نقره‌گون. نمِ نرم و نازک باران سرصبح. هوای پاک. جیغ و جار گنجشک‌ها. صدای پای آب. نسیم. شیرعسل داغ‌داغی که با شیر گاو مادربزرگ و عسل کندوهای بابا درست شده و... زندگی، زندگی، زندگی. آن وقت شما بگویید شمالی‌ها حق ندارند شاعر شوند؟

 

این لحظه را عاشقم؛ لحظه‌ای که شما را شریک زیباترین دقایق روزگارم می‌کنم :)

حافظ گفتنی: کس ندیده‌است ز مشک ختن و نافۀ چین/ آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم


عکس. حریر. بهار 1396