آدم‌ها می‌آیند

خاطره می‌سازند

می‌روند

خاطره‌ها می‌مانند

فراموش می‌شوند

و بعد از مدتی انگار‌نه‌انگار آدمی بوده، خاطره‌ای بوده...

 

❖ ممنون از رفیق‌جان‌هایی که عیدی دادند ;)

❖ خداحافظی هیچ‌گاه زیبا نیست؛ پس به امیدِ دیدار تا تابستانی که برگردم.

❖ برایتان آرزوهای خوب می‌کنم. برایم آرزوی‌های خوب کنید عزیزترین‌های دنیایم :)


بدرود...