دیدنی‌های شیرین:


 01. Twilight

 02. Endless Love

 03. me before you

 04. Titanic

 05. The Fate of the Furious

 06. The Vow

 07. The Notebook

 08. Troy

 09. Whiplash

 10. Shes the Man

 11. Casabelanka

 12. Let the Right One In

 13. Mad Max Fury Road

 14. singh is bliing

 15. Snow White And The Huntsman

 16. Dhoom

 17. Zootopia (انیمیشن)

 18. Moana (انیمیشن)

 19. Minions (انیمیشن)

 20. Ice Age (انیمیشن)

❖ 21. Before Sunrise

❖ 22. Hugo

❖ 23. Leap (انیمیشن)

 24. Resident Evil: Vendetta 2017 (انیمیشن)

25. Groundhog Day 

 01. بادیگارد

 02. جدایی نادر از سیمین

 03. سنتوری

 04. اسب سفید پادشاه

 05. در دنیای تو ساعت چند است؟

 06. نازنین

 07. گشت ارشاد2

❖ 08. دربارۀ الی

09. گنج قارون

 10. شاهزادۀ روم (انیمیشن)

 11. برادرم خسرو

12. نهنگ عنبر۲